POST 15-03-2023

Met een minimale voetafdruk

In onze verkavelingen en woonprojecten geven wij gepaste aandacht aan het milieu. Zo vullen we bestaande grondwaterreserves aan met de aanleg van wadi’s (bufferings- en infiltratievoorzieningen). Met andere woorden: we zorgen voor een maximale infiltratie van hemelwater in plaats van afvoer via riolering.

 

Kiezen voor ontharding

En Dumobil doet nog zoveel meer. Zowel voor woonprojecten als voor villabouw kiezen we resoluut voor ontharding in plaats van verharding. Bijvoorbeeld door het gebruik van grastegels, dolomietenverharding, mulchbedekking, waterdoorlatende betonstraatstenen, een infiltratieput. De verplichte watertoets bij de bouw van een woning gaat na of de geplande werken schade kunnen toebrengen aan het watersysteem en of er extra maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. Een goede zaak dus.

 

Bij de wateraanvoer maak je het verschil door in te zetten op regenwater en grijs water, en zuinig om te springen met drinkwater.

 

Hernieuwbare groene energie

Dumobil verkiest hernieuwbare groene energie, zoals geothermie en warmtenetten, boven traditionele energiebronnen. Om het totale energieverbruik nog verder te doen dalen, maken we gebruik van de beste technieken en materialen met betrekking tot isolatie, luchtdichtheid, zonne-energie, slimme verlichting, koeling, sanitair en ventilatie.

 

slimme architectuur

Ook de compactheid van de woning is van belang, de verhouding tussen het beschermd woonvolume en de warmteverliesoppervlakte. Slimme architectuur mikt op een zo groot mogelijk bewoonbaar volume en een zo klein mogelijke buitenoppervlakte. Zo vermijd je warmteverlies.

 

Kiezen voor een compacte architectuur betekent minder ingewikkelde bouwdetails, minder hoeken om af te werken en minder materiaal. Bovendien straalt de woning rust uit. Een compacte architectuur beperkt zich trouwens niet tot strak-moderne bouwstijlen. Zo kan een hedendaagse of landelijke woning met een zadeldak even compact zijn.

 

‘Compact’ is dus absoluut geen gebrek aan creativiteit, wel integendeel. Slim bouwen en comfortabel wonen doe je in een lage energiewoning met een grote persoonlijkheid.

 

Door te voldoen aan alle richtlijnen en eisen rond energiezuinig bouwen, helpt Dumobil met het verkleinen van je ecologische voetafdruk.

Wonen in een groene omgeving

Dankzij een intelligente inplanting in een groene woonomgeving wordt een droomwoning nog ...

Het concept achter onze nieuwe kijkwoning in Erpe-Mere

Met een nieuwe kijkwoning in Erpe-Mere drukt Dumobil verder zijn stempel op het Oost-Vlaamse ...