POST 11-04-2018
1 / 4 Foto's

Het ontwerp van je villa bepaalt jouw wooncomfort

Het is niet de oriëntatie maar wel het ontwerp van je villabouw dat bepalend is voor wooncomfort. Een van de meest prominente vragen van bouwheren omvat de bouw van een optimaal georiënteerde woning. Een van de belangrijkste misvattingen in deze vraag, betreft het belang van de oriëntatie van de bouwgrond. Een optimaal georiënteerde woning staat bovenal in harmonie met haar omgeving en de natuurelementen. Ga dus te rade bij je bouwspecialist over de mogelijkheden van jouw bouwgrond. Bouwexperten geven je bovendien het nodige advies over het recent ingevoerde S-peil; een hedendaags antwoord op het verouderde K-peil.

 

Bouwheren gaan te vaak uit van zuidgerichte bouwgronden en lijken de noordgerichte varianten vooral te willen vermijden. Onterecht als je het vraagt aan bouwspecialisten. Niet de oriëntatie van de bouwgrond an sich maximaliseert de positieve impact van de zon. Wel de manier waarop het ontwerp omgaat met reliëf, vegetatie en de wisselende stand van de zon. Een dergelijke methodiek resulteert duidelijk in het meest optimale wooncomfort en verhoogt daarbovenop de mate waarin je wind- en zonne-energie kan benutten.

 

Omgaan met oriëntatie

Een optimale bouwgrond omvat in de eerste plaats een perceel waarop woningbouw zich eerder opent naar het zuiden en sluit naar het noorden. Een dergelijke methodiek schept opvallend meer mogelijkheden dan een zuiver zuidgerichte bouwgrond. Zodat je ongeacht de oriëntatie van de bouwgrond de winterzon maximaal benut in het opwarmen van je woning. Deze situatie is bovenal van toepassing in verkavelingsprojecten. Rondom verkavelingen krijgen bouwheren minder te maken met bijkomende hindernissen zoals omliggende hoogbouw en heuvels. Obstakels die in veel gevallen de zon blokkeren en dus nefast zijn voor het wooncomfort.

 

Optimaal ontwerp

Zodra jouw perceel is gekozen, komt het er op aan samen met jouw bouwspecialist te werken in functie van de bouwgrond; en dus van de oriëntering. Denk bijvoorbeeld aan raampartijen. Veelal vormen deze bouwelementen een zwakke schakel op het vlak van isolatie. Daarentegen laten grote ramen veel zonlicht en zonnewarmte binnen. Voorzie in het ontwerp daarom meer glas op de plaatsen waar zonlicht aanwezig is en beperk het gebruik van ramen tot een minimum aan de noordzijde van de woning. Ook de binnenindeling van de woning organiseert je best in functie van de zon. Anders gezegd: leef met de zon mee. De basisindeling organiseert je best in functie van het tijdstip waarop je de verschillende ruimtes gebruikt. Natuurlijk sta je liefst op met de zon in het oosten en geniet je in het westelijk gedeelte volop van de avondzon. Hou voorts rekening met het verliesoppervlakte van de ruimtes. Kamers in de hoeken van de woningbouw hebben twee wanden in contact met de buitenomgeving en verliezen bijgevolg meer warmte dan ruimtes ‘binnenin’. Net daarom is het een goed idee om de badkamer zoveel mogelijk aan de binnenkant van je woning in te plannen en de slaapkamers op de hoeken.

 

S-Peil vervangt K-Peil

Vergeet daarnaast niet dat sinds 1 januari 2018 het S-peil in voege trad ter vervanging van het verouderde K-peil. Dit geoptimaliseerd 'bouwschil'-peil evalueert alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil ten opzichte van de vormefficiëntie. De vormefficiëntie vergelijkt de verliesoppervlakte niet met het volume van de woning, wel met de verliesoppervlakte van een referentievorm. Het S-peil hangt af van de isolatie van de schildelen, de luchtdichtheid van het gebouw, de invloed van de bouwknopen en de impact van de zonnewinsten. Het S-peil bepaalt dus de benodigde energie in het in stand van de woningtemperatuur. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het
S-peil. Deze indicator start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 en gaat tegen 1 januari 2021 over in S28. Renovaties zijn niet onderworpen aan het S-peil.

 

Professioneel advies

Het is duidelijk dat op elke woning en elke bouwgrond een aantal algemeen geldende regels en adviezen van toepassing zijn. Vergeet echter niet dat bouwen in hoofdzaak maatwerk blijft. Onze bouwexperts bij Dumobil staan steeds klaar met professioneel advies op maat van jouw bouwgrond. Zo bent je zeker van het meest optimale wooncomfort in functie van de oriëntatie van jouw bouwgrond en het S-peil van je woning.

Hebt je bijkomende vragen of wil je vrijblijvend informatie? Via info@dumobil.be krijgt je snel antwoorden van onze bouwexperts.

De gesplitste aankoop van je woning als fiscaal voordelige vastgoedtransactie

Wanneer bij een overlijden een woning deel uitmaakt van de erfenis, moet op de waarde van de woning ...

AUTHENTIEKE NIEUWBOUW DROOMHOEVE

Of nieuwbouw samen kan gaan met authenticiteit? Wij zijn er zeker van.