POST 18-10-2016

INTELLIGENT LICHT integreren in uw nieuwbouwwoning

Domotica was een begrip dat lange tijd gehuld zat in een waas van sciencefiction en hocuspocus. Gelukkig hebben we dat achter de rug en toont domotica vandaag zijn ware aard: praktisch gebruikscomfort, waar alle bewoners dagelijks veel plezier aan beleven. De essentie van domotica laat zich heel eenvoudig integreren in elk nieuwbouwproject en biedt een niet te missen meerwaarde voor de elektrische installatie van de woning.

 

Het gaat vooreerst om het op de juiste plaats logisch en intelligent groeperen van alle denkbare schakelfuncties, als bijdrage tot het algemene comfortgevoel in de woning. Daarvoor zijn niet langer computers en complexe programmering nodig. Het intelligent automatiseren van de besturing van de elektrische installatie in de woning kan vandaag via aangepaste componenten in de elektrische installatie en laat zich herleiden tot intelligente schakelaars en stopcontacten.

 

In domotica-installaties kunnen we onderscheid maken volgens complexiteit van de te realiseren automatisering. Verlichting en de meer algemene elektrische sturingen (vb. rolluiken, gordijnen,…) werken eenvoudig en worden als heel praktisch en comfortabel ervaren. Bedenk maar eens hoeveel schakelaars bediend worden bij thuiskomst na een werkdag! Omdat automatisering van veel terugkerende bedieningen de essentie vormt voor domotica, gaat het soms over heel eenvoudige dingen. Soms kan een doodgewone bewegingssensor al volstaan als eerste stap naar domotica.

 

Intelligent licht

Licht speelt als sfeermaker een belangrijke rol in de beleving van de woning. In een traditionele elektrische installatie wordt elk lichtpunt of hooguit een groep lichtpunten (vb. X-aantal spots in de gang) individueel bediend met een schakelaar. Een sfeervolle verlichting is in de praktijk veelal een combinatie van lichtpunten, verspreid over de woonoppervlakte. De schakelaars die de lichtpunten bedienen zijn meestal ook verspreid opgesteld.

 

Domotica stuurt de lichtpunten gecombineerd in functie tot de actuele woonbeleving en is daardoor de geknipte partner voor sfeerschepping. In de woonkamer vinden we meestal een algemene verlichting, tafellampen, wandlampen, mogelijk ook indirecte verlichting, schilderijverlichting… De in een bepaalde situatie gewenste lichtsfeer is nooit te evenaren met alle lichtpunten ‘aan’ of ‘uit’. Zelfs als dat zou kunnen, zouden de vele daartoe benodigde schakelbewegingen als erg hinderlijk worden ervaren.

 

TIP: Een domoticasysteem wordt ontworpen vanuit het dagelijkse leven in de woning, is 100% maatwerk en speelt daardoor in op de meest uiteenlopende wensen van elke bewoner.

 

Bij elke leefsituatie hoort een specifieke lichtsfeer (vb. eten, Tv-kijken, een boek lezen…). Dankzij domotica laat zich een aantal lichtsferen vastleggen - een mix van lichtbronnen en hun intensiteit (%-regeling via dimmers) - en met één enkele druk op de knop oproepen. Zo volstaat ook één knop bij het slapengaan om de verlichting in ‘nachtstand’ te zetten, of bij het verlaten van de woning alle licht uit te schakelen.

 

Mogelijkheden zonder einde

Een ander facet van domotica dat steeds meer in de smaak valt, is de muziek- en videodistributie - vertrekkend van één centraal systeem - doorheen de woning. Hiervoor kan een zelfstandig systeem worden geïnstalleerd, maar het is ook mogelijk dit als onderdeel van de elektrische installatie van de woning op te nemen. In dat geval is het zelfs mogelijk om bij de bouw een pre-installatie te plannen en in te bouwen, om deze pas later in gebruik te nemen.

 

De toegangscontrole tot de woning – videoparlofoon, poortbediening, deurontgrendeling… - laat zich ook naadloos integreren in een domoticasysteem.

 

Nog een stap verder gaat de temperatuur- en klimaatcontrole, al is het niet noodzakelijk deze te integreren in een domotica-installatie, daar actuele HVAC-installaties (verwarming & airco) immers zelf over voldoende en precieze eigen regelsystemen beschikken.

 

Een elektrische installatie is vanzelfsprekend voor elke woning. Opwaardering met domotica verleent ze een aanzienlijke meerwaarde. Door dit comfort vanaf de planningsfase voor de nieuwbouwwoning te integreren, verzekert de eigenaar zijn woonproject van toekomstzekerheid en een hogere eindwaarde bij een eventuele verkoop.

 

De beste domotica zie je niet, maar je geniet er elk ogenblik van!

Uw huis een thuis | Van villabouw tot inrichting

Interieurtrends doorheen de jaren. Het leuke aan je huis inrichten is dat je er je eigen stek van ...

Energiezuinige LED-verlichting in uw villabouw

Verlichting is verantwoordelijk voor 19% van het elektriciteitsverbruik wereldwijd. LED-verlichting ...