POST 18-02-2022

GARANTIE OP EEN THUIS MET GROENE ENERGIE

 

In zowel zijn rol van projectontwikkelaar als van totaalaannemer in villabouw en renovatie besteedt Dumobil bijzonder veel aandacht aan woonbeleving, innovatie en duurzaamheid. "Onze jarenlange ervaring vertaalt zich telkens weer in kwaliteit en slimme architectuur", vertelt gedelegeerd bestuurder Bruno Carton.

 

Dumobil, dat in 2022 zijn 60-jarig bestaan viert, verdubbelde de afgelopen drie jaar zijn bouwteam. "Met onze woonprojecten en binnen­stedelijke meersgezinswo­ningen bereiken we een ruim en divers publiek, van alleen­staanden tot nieuw samen­gestelde gezinnen. Voor onze woonprojecten hanteren we niet alleen de hedendaagse, moderne of landelijke bouw­stijl maar bieden we ook nog eens diverse woonvormen aan, gaande van woningen met drie of vier slaapkamers tot onze zelf ontwikkelde Tantum+-woning, een modu­lair woonconcept waarin het individu centraal staat. Dit type huis is bestemd voor singles, alleenstaande ouders of jonge gezinnen voor wie de woonst een doorstart vormt."

 

"Met gemeenschappelijke pleinen, groenzones en water­partijen creëren we binnen onze woonprojecten een aan­gename woonbeleving. Ook een optimale mobiliteit met fietspaden en kruiwagenpa­den is gegarandeerd. Tot onze innovatieve aanpak behoort de introductie van een privaat e-mobipunt, waarbij we deel­wagens en een pakjesautomaat ter beschikking stellen. Op vlak van duurzaamheid slui­ten we sinds begin 2019 onze woonprojecten niet meer aan op aardgas. We opteren in de plaats voor warmtenetten en geothermische oplossingen. Binnen onze visie van futu­re-proofbouwen voorzien we ook nog laadmogelijkheden zodat de bewoners kunnen switchen naar e-mobiliteit."

 

Villabouw en renovatie

Als totaalaannemer in villabouw en renovatie van woningen heeft Dumobil een ruime actieradius. "We hebben projecten van de kust tot aan Brussel en Antwerpen" verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Bruno Carton. "We willen zowel de bouwheer als de (al dan niet door de bouwheer aangestelde) architect ontzorgen. Wij werken met een vaste prijs en hanteren een strakke realistische timing. Door onze jarenlange expertise kunnen we met ons sterk en dynamisch bouwteam telkens weer kwaliteit garanderen. Onze persoonlijke aanpak bewijzen we met getuigenissen en via onze kijkwoningen kunnen geïnteresseerden onze kwaliteit van bouwen leren kennen", besluit Bruno Carton.

 

 

Bron: Magazine Sterck editie oktober 2021

 

Interesse in een job bij Dumobil? Bekijk onze recente vacatures.

Professionele aanpak en transparante communicatie

Bouwen op maat volgens uw persoonlijke wensen

Een gezond lichaam in een gezonde woning

Duurzaam (ver)bouwen is vandaag een must. Het heeft een positief effect op je energieverbruik en op ...