Familie Lozie

"Ons project is goed gerijpt en tot een mooi einde gebracht dankzij een zeer goede verstandhouding."

Vanuit mijn technische achtergrond als ingenieur was ik zeer geïnteresseerd in elk detail van de bouw: stabiliteit, materialen, technieken, processen … Dat leidde tot een zeer constructieve dialoog met de werfleider, die ook ingenieur is.

 

Vrienden hadden gebouwd met Dumobil en hielden daar aangename herinneringen aan over. Zelf trok de bouwheer ook op onderzoek uit en kwam tot dezelfde bevindingen. “De prijs/kwaliteitverhouding viel uitstekend mee” blikt de heer Lozie terug op zijn reselectieronde. “Nochtans was ik bang van bouwen volgens de sleutel op de deur formule, maar de aanbevelingen, mijn eigen voorstudie en het contact met de mensen gaven de doorslag om met Dumobil in zee te gaan”.

 

Bouwgrond was al eerder aangekocht. De keuze van het echtpaar Lozie viel op hedendaags modern als stijlrichting, zoals de Dumobil kijkwoning in Tielt, die echter op dat ogenblik nog niet voltooid was. “We hebben samen grondig nagedacht over hoe het er zou moeten uitzien en ook veel zelf getekend alvorens naar de architect te stappen”.

 

Beroepshalve is de bouwheer als projectmanager vaak betrokken bij allerhande bouwprojecten, maar de bouw van de eigen woning is gevoelsmatig toch van een heel andere orde. “Elke keuze ligt gevoelig” getuigt de bouwheer. “Ik stond erop een zeer gedetailleerde offerte te ontvangen om het geheel zo optimaal mogelijk te maken voor het opstarten van de werf ”.

 

Er werd dan ook heel bewust royaal de tijd genomen voor de ontwerpfase. Vooral de technieken kregen extra aandacht. “Alle mogelijkheden werden grondig onderzocht, zo veel mogelijk berekend, om voor elk element een gefundeerde keuze te maken. Dat kostte tijd, maar bij de start van de werken lag ook alles vast, wat het eigenlijke bouwen versnelde”.

 

Een dagelijks bezoek aan de werf was vanzelfsprekend voor de bouwheer, die ook voor heel wat zaken zelf het initiatief nam en de handen uit de mouwen stak. Zo installeerde hij zelf de elektriciteit, bouwde de elektriciteitskasten, voerde de betonboringen uit voor de plafondspots (liefst 93 stuks!). De bouwheer koos voor Niko Home Control als domoticasysteem omwille van de praktische functionaliteit en de mogelijkheid zelf op elk ogenblik de programmatie te kunnen aanpassen.

 

“Gedurende een gans jaar heb ik elk weekend zelf in ons nieuwe huis gewerkt” getuigt de heer Lozie. “Het plaatsen van de systeem D ventilatie, het centrale stofzuigersysteem, het was een boeiende ervaring en bovendien kan je daar nog meer zorg aan besteden door het zelf aan te pakken”.

 

Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van een lucht/water-warmtepomp die de vloerverwarming voedt op het gelijkvloers en in de badkamer. Op de verdieping is geopteerd voor split units die koelen en waar nodig ook verwarmen. “De woning is zelfbedruipend voor wat elektrische energie betreft” klinkt het enthousiast. “De zonnepanelen dekken voor de volle 100% de energiebehoeften van de warmtepomp en andere elektrische verbruikers. Tijdens het voortraject is ook grondig gerekend aan het optimaliseren van het E-peil, wat leidde tot een daling van E60 naar E10, als de finale berekening voorligt”. Even werd het spannend toen het echtpaar te horen kreeg dat de gehuurde woning op 15 november moest teruggegeven worden, terwijl de geplande verhuisdatum drie maand later op half februari was geprikt. Dumobil heeft dat fantastisch opgelost voor ons!” klinkt het tevreden. “De bouw van onze woning was een heel persoonlijk project waarmee ik me enorm heb geamuseerd en waar we met ons gezin van vier nu dagelijks volop van genieten”.